Thông tin đào tạo
LỚP ĐÀO TẠO MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ & QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
Được sự chấp thuận của Bộ Xây dựng theo Quyết định số 269/QĐ-BXD ngày 27/02/2008, Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng 579 - CECICO 579 (đơn vị được Bộ Xây dựng công nhận là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp Giấy chứng nhận. Sau khi hoàn thành khóa học, Công ty sẽ hỗ trợ và lập hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định ) xin giới thiệu chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức: Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản, Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.
Trang: 1 2 
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo