Tin hoạt động công ty
Trung tâm ĐT&DN 579 được Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tặng Giấy khen
Ngày 19/11/2010, Sở LĐ-TB&XH thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tổng kết công tác dạy nghề năm học 2009-2010 và khen thưởng cho các cá nhân, cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố. Với sự nổ lực của mình trong công tác chuyên môn, giảng dạy và thực hiện trách nhiệm xã hội, Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 là 1 trong 10 đơn vị vinh dự được Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tặng Giấy khen; đồng thời Giám đốc Trung tâm ĐT&DN 579 cũng được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010.

Sau khi củng cố phương thức điều hành, đổi mới hoạt động dạy nghề tại đơn vị, đây là năm thứ 2 liên tiếp Trung tâm được Giám đốc Sở ghi nhận sự đóng góp hiệu quả vào hoạt động dạy nghề, cung cấp lực lượng lao động đã qua đào tạo tay nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố.

Thông tin khác
Trang: 1 2 3 4 >>
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo