Thông tin đào tạo
CHIÊU SINH KHÓA MỚI
Khóa học: Môi giới Bất động sản; Định giá Bất động sản

     Tổng quan chương trình:

     Chương trình đào tạo Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản là một trong những chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức do Bộ Xây dựng ban hành . Chương trình dưới sự quản lý của Bộ Xây dựng (Vụ Pháp chế), giúp cho cá nhân hoặc tổ chức trong việc phát triển doanh nghiệp trên thị trường bất động sản.

     Giảng viên: Là các Giáo sư, Tiến sĩ có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và đang công tác tại Bộ Xây dựng; Công ty kinh doanh Bất động sản, Công ty Thẩm định giá và các quỹ đầu tư Bất động sản hàng đầu Việt Nam giảng dạy.

     Đối tượng: Những người đang công tác tại:

     1.1 Thành viên Mạng sàn Giao dịch Bất động sản Việt Nam.

     1.2 Doanh nghiệp Xây dựng, Trung tâm kinh doanh bất động sản.

     1.3 Doanh nghiệp, Trung tâm thẩm định giá.

     1.4 Các Ngân hàng.

     1.5 Đối tượng khác có nhu cầu

     Khai giảng: Dự kiến Ngày 26 tháng 07 năm 2008

     Học phí: 2.000.000VNĐ

     Thời gian học: Thứ 7 và Chủ nhật
     Địa điểm: Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 (Trực thuộc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579) – Số 98 Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.

Thông tin khác
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo