Thông tin đào tạo
Thông tin hướng dẫn làm thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề: Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản

Theo thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định 153/2007/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản.


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, xin gửi thông báo đến toàn thể nhân viên Công ty và học viên đã tham gia lớp: Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản (ngày 3/5/2008),để trợ giúp cho việc cấp chứng chỉ hành nghề, yêu cầu các học viên gửi hồ sơ về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579- Tầng 12 Vĩnh Trung, 255-257 Hùng Vương, TP Đà Nẵng ( Trước ngày 05/8/2008)


1/ Hồ sơ xin cấp chứng chỉ Định giá bất động sản, bao gồm:

  1. Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ (theo mẫu A2)

  2. 02 ảnh 3x4cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ

  3. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ (chứng thực)

  4. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Định giá bất động sản (chứng thực)

  5. Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc Đại học (chứng thực)

2/ Hồ sơ xin cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản, bao gồm:

  1. Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ (theo mẫu A1)

  2. 02 ảnh 3x4cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ

  3. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ (chứng thực)

  4. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Môi giới bất động sản (chứng thực).


Thông tin khác
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo