Thông tin đào tạo
Kết quả sát hạch quốc gia cấp giấy phép lái ÔTô hạng B2 khóa 5 của TTĐT & DN 579

 Ngày 08/12/2008 và 11/12/2008, Trung tâm đào tạo lái xe ôtô 579 – Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu Tư  và Xây dựng 579, đã tổ chức cho các học viên tham gia kỳ thi sát hạch quốc gia tại Trung tâm sát hạch lái xe Đà Nẵng để  cấp Giấy phép lái xe ôtô hạng B2 cho khoá 5, kết quả sát hạch đạt trên 90%.


Dự kiến Trung tâm đào tạo 579 sẽ tổ chức kỳ sát hạch lại cho những học viên chưa đạt  vào ngày 18/12/2008.

Bên cạnh đó, Trung Tâm dự kiến sẽ khai giảng Khoá 57 và 58 - Lớp công nhân vận hành máy thi công công trình vào ngày 18/12/2008.

Xin vui lòng đăng ký khoá học 57-58 tại địa chỉ số 98 Núi Thành, Đà Nẵng.

 

Thông tin khác
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo