Công đoàn
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 579
 

I/ Giới thiệu chung:

Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 được thành lập theo quyết định số: 38/QĐ-CĐ, ngày 26 tháng 4 năm 2006. Gồm có 2 công đoàn bộ phận và 4 tổ công đoàn trực thuộ.

Ban chấp hành công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 gồm 9 đồng chí, trong đó có 4 nữ.


II/ Các Ban của Công đoàn Công ty:

  • Ban Thường vụ
  • Ban nữ công
  • Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

  • Ủy ban kiểm tra

III/ Các Công đoàn bộ phận trực thuộc:

  • Công ty Cổ phần 579-STT

  • Công ty Cổ phần 579-Phát Đạt

IV/ Các tổ công đoàn:

  • Tổ chức nhân sự

  • Kế toán tài chính

  • Đầu tư và Kỹ thuật

  • Ban quản lý dự án Phú Mỹ An

Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo