Chính sách chất lượng
Từng sản phẩm, dịch vụ do CECICO579 cung cấp hoàn toàn thỏa mãn mọi yêu cầu đã được xác định của khách hàng bằng chất lượng và độ tin cậy cao nhất;

CECICO579 đáp ứng mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện chính sách này, bao gồm tài chính, cơ sở vật chất, nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân viên và quan hệ hỗ trợ chặc chẽ của các đối tác;

CECICO579 duy trì một Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO-9001:2008 có hiệu lực và hiệu quả, được cải tiến liên tục, đồng thời phấn đấu không mệt mỏi nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày một cao của khách hàng và cố gắng vượt cao hơn sự mong đợi của họ.

Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo