Công trình khảo sát và thiết kế

Đường Hải Phòng nối dài.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư và xây dựng CTGTCC  TP. Đà Nẵng
- Giá trị       : 153.440.000 đồng
- Nội dung   : Báo cáo nghiên cứu khả thi. Thiết kế kỹ thuật thi công.

Khách sạn Minh Toàn.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM&DV Minh Toàn.
- Giá trị       : 63.140.000 đồng.
- Nội dung   : Thiết kế kỹ thuật thi công.

Đường giao thông nông thôn Quế Thuận.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Quế Sơn, Quảng Nam.
- Giá trị       : 150.000.000 đồng
- Nội dung   : Báo cáo nghiên cứu khả thi. Thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán.

Khu tái định cư Hòa Minh 2.
- Chủ đầu tư: BQLDA Quốc lộ 1A và Liên Chiểu Thuận Phước.
- Giá trị       : 223.460.000 đồng.
- Nội dung   : Thiết kế kỹ thuật thi công.

Đường tránh Ngô Quyền.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Bạch Đằng Đông.
- Giá trị       : 100.000.000 đồng.
- Nội dung   : Thiết kế thi công công trình.

Đường giao thông nông thôn xã Thăng Phước tuyến đèo Đá Đen.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA chương trình 135 Hiệp Đức.
- Giá trị       : 100.000.000 đồng.
- Nội dung   : Báo cáo nghiên cứu khả thi. Thiết kế kỹ thuật thi công.

Cải tạo các đoạn cua ngoặt, điểm đen nguy hiểm Khe Ve - Cha Lo (km 107 - km 153).
- Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải.
- Giá trị       : 100.000.000 đồng
- Nội dung   : Khảo sát, Báo cáo nghiên cứu KT.

Đường giao thông nội bộ Khu tái định cư Đa Phước.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA quốc lộ 1A, Liên Chiểu Thuận Phước.
- Giá trị       : 100.000.000 đồng.
- Nội dung   : Thiết kế kỹ thuật thi công.

Đường Nguyễn Phan Vinh, TP. Đà Nẵng.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Công cộng.
- Giá trị       : 114.500.000 đồng.
- Nội dung   : Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật thi công.

Đường Nguyễn Duy Hiệu, TP. Đà Nẵng.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Công cộng.
- Giá trị       : 110.500.000 đồng.
- Nội dung   : Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật thi công.

Đường Hồ Chí Minh phân đoạn Pê Ke - A Lưới.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.
- Giá trị       : 60.000.000 đồng.
- Nội dung   : Thiết kế kỹ thuật thi công.

Đường Bạch Đằng Đông - Khu dân cư An Hòa.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Bạch Đằng Đông.
- Giá trị       : 129.000.000 đồng.
- Nội dung   : Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật thi công.

Trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Tâm Anh.
- Giá trị       : 337.010.000 đồng.
- Nội dung   : Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật thi công.

Trung tâm Thương mại Hội An.
- Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn Di tích Hội An.
- Giá trị       : 210.000.000 đồng.
- Nội dung   : Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật thi công.

Nhà máy Khoáng sản Hồng Phát.
- Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng Thương mại Thái Sơn.
- Giá trị       : 126.280.000 đồng.
- Nội dung   : Thiết kế kỹ thuật thi công.

Đường số 11 Khu Công nghiệp Hòa Khánh.
- Chủ đầu tư: Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Hòa Khánh.
- Giá trị       : 81.170.000 đồng.
- Nội dung   : Thiết kế kỹ thuật thi công.

Đường số 4 Khu Công nghiệp Hòa Khánh.
- Chủ đầu tư: Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Hòa Khánh.
- Giá trị       : 73.150.000 đồng.
- Nội dung   : Thiết kế kỹ thuật thi công.

Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo