Các công trình thi công xây lắp

Đường giao thông YALY.
- Địa điểm           : Gia Lai.
- Giá trị               : 2.660.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 1996.

Đường Kiểm Lâm - Cầu Trúc.
- Địa điểm           : Quảng Nam.
- Giá trị               : 3.400.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 1997.

Cống bể cáp quang.
- Địa điểm           : Quảng Nam.
- Giá trị               : 2.300.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 1996.

Cống hộp các loại R300.
- Địa điểm           : Phan Rang.
- Giá trị               : 4.150.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 1997.

Cầu bản R300.
- Địa điểm           : Phan Rang.
- Giá trị               : 8.100.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 1997.

Cung cấp lắp đặt thiết bị điều hòa không khí và thông gió.
- Địa điểm           : Đà Nẵng.
- Giá trị               : 2.605.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2001.

Kè hồ điều tiết khu dân cư Thanh Lộc Đán.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 1.184.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Hội An Gold Sand Resort.
- Địa điểm           : Quảng Nam.
- Giá trị               : 4.659.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Cầu Phò Nam - Hòa Bắc - Hòa Vang.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 4.500.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2002.

Cầu Cẩm Tọa.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 259.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

10 trường học xã Tam Phú.
- Địa điểm           : Quảng Nam.
- Giá trị               : 440.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2001.

Cầu Trà Nô.
- Địa điểm           : Quảng Nam.
- Giá trị               : 1.905.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2004.

Cầu Thủy Tú.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 473.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2004.

Bể bơi thành tích cao thành phố Đà Nẵng.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 10.756.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Trung tâm giáo dục 05-06.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 9.308.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2004.

Cải tạo nâng cấp đường Phan Bội Châu.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 1.065.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2002.

Đường Dũng Sỹ Thanh Khê.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 4.125.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Hạ tầng kỹ thuật KDC Ngũ Hành Sơn.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 3.100.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Cải tạo nâng cấp đường Phan Tứ.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 602.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2001.

Đường Đa Mặn 1 - 2.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 621.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Kè đường Hồ Chí Minh.
- Địa điểm           : Quảng trị.
- Giá trị               : 4.528.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Nút giao thông 2 đầu cầu Thạnh Mỹ.
- Địa điểm           : Quảng Nam
- Giá trị               : 413.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Đường nội bộ khai thác quỹ đất A1 - A4.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 413.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Cầu Trà Nô.
- Địa điểm           : Quảng Nam
- Giá trị               : 1.967.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Đương giao thông nông thôn Dương Sơn.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 676.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Đường số 6 Khu công nghiệp Hòa Khánh.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 1.752.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Chợ Bắc Mỹ An.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 1.195.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Cầu km 264 + 931 đường Hồ Chí Minh.
- Địa điểm           : Quảng Trị.
- Giá trị               : 425.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Đường Trần Kế Xương.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 468.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Cầu Bà Mỹ.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 419.500.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Nâng cấp đường giao thông nông thôn Hòa Nhơn C.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 1.159.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2004.

Cầu Cẩm Nê.
- Địa điểm           : Quảng Trị.
- Giá trị               : 517.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2004.

Đường giao thông nông thôn Hòa Phước.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 482.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2004.

Ủy ban nhân dân xã Hòa Liên.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 402.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2004.

Nâng cấp đường Cô Giang.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 468.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2003.

Cầu treo dây văng Hòa Xuân.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 11.467.000.000 đồng.

Đường du lịch Bà Nà.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 3.835.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 2004.

Đường Khu dân cư Bàu Thạc Gián.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 1.305.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: 1996.

Đường Đỗ Phúc Tịnh.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 3.351.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: Đang thi công.

Đường Lý Tự Trọng nối dài.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 1.130.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: Đang thi công.

Khu dân cư Thanh Lộc Đán.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 2.646.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: Đang ti công.

Đường từ Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu đến đường Liên Chiểu - Thuận Phước.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 3.008.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: Đang thi công.

Các Cầu trên tuyến ĐT617.
- Địa điểm           : Quảng Nam.
- Giá trị               : 2.381.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: Đang thi công.

Đường Đinh Tiên Hoàng.
- Địa điểm           : Thành phố Đà Nẵng.
- Giá trị               : 517.000.000 đồng.
- Năm hoàn thành: Đang thi công.

Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo