Sàn giao dịch Bất động sản Đà Nẵng

Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng, trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 được Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp phép hoạt động tháng 7/2008là thành viên Mạng các Sàn giao dịch Bất động Sản Việt Nam, thành viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thành viên Hiệp hội Bất động sản Đà Nẵng. 

Tên gọi chính thức: SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG

Tên giao dịch bằng Tiếng Anh: Danang Real Estate Transaction Center.

Tên viết tắt: DanaRees.

Giám đốc: Ông Đàm Quang Việt

Địa chỉ: 253-257, Hùng Vương - Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.666689

Website: http://danarees579.com.vn 

I.Chức năng, nhiệm vụ của Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng:

1/ Thực hiện các dịch vụ về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bất động sản.

2/ Thực hiện các dịch vụ sau:

  • Định giá bất động sản.

  • Tư vấn bất động sản.

  • Quảng cáo bất động sản.

  • Đấu giá bất động sản.

  • Quản lý bất động sản

II. Nguyên tắc hoạt động của Sàn:

Hoạt động của Sàn Giao dịch Bất động sản Đà Nẵng trong kinh doanh và dịch vụ bất động sản được thực hiện theo Luật kinh doanh bất động sản, các nghị định, thông tư hiện hành, các văn bản hướng dẫn kèm theo và quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579.

Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo