Bảng giá dịch vụ

HỆ THỐNG BẢNG GIÁ PHÍ CÁC GÓI DỊCH VỤ CỦA 579 CORPORATION

 

 HỆ THỐNG CUNG CẤP PHÍ CÁC GÓI DỊCH VỤ (CHƯA VAT)

Áp dụng từ ngày 01  tháng 08  năm 2009

Tên gói

Tên gói dịch vụ cung cấp

Mức phí (USD)

Các mục thứ cấp phân tích

Thời hạn hoàn thành cho đối tác

Gói 1

Tư vấn và lập kế hoạch kinh doanh - dịch vụ văn phòng trọn gói

 

5.000

1.  Tổng hợp phân tích và nhận định

2.  Giới thiệu về đối tác và dự án

3.  Hoạt động kinh doanh BDS-Phân tích ngành & những yếu tố chính ảnh hưởng /Tác động (Pestel Analysis)

4.  Dịch vụ kinh doanh văn phòng trọn gói.

5.  Kế hoạch Marketing.

6.  Triển khai hạ tầng IT cho tòa nhà

7.  Kế hoạch hoạt động, triển khai

8.  Kế hoạch tài chính

2 tháng

Gói 2

Tư vấn và lập kế hoạch nghiên cứu thị trường - tiền khả thi khi đầu tư dự án

10.000

 1.  Giới thiệu

2.  Tổng quan kinh tế

3.  Phân tích thị trường

4.  Phân tích vị trí

5.  Các đề xuất phát triển dự án

6.  Phân tích tài chính

3 tháng

Gói 3

Tư vấn và lập kế hoạch phát triển toàn bộ hệ thống sàn giao dịch bất động sản.

3.000

  1.  Xây dựng toàn bộ quy chế hoạt động cho sàn.

  2.  Tổ chức cơ cấu nhân sự phân bổ tương quan các phòng ban.

  3.  Soạn thảo đầy đủ hệ thống các dịch vụ và biểu mẫu đi kèm.

  4.  Xây dựng hệ thống giá phí của các dịch vụ và quy trình thực hiện cho từng dịch vụ nêu trên.

  5.  Lập thủ tục cấp giấy phép kinh doanh sàn giao dịch BĐS

  6.  Các chứng chỉ môi giới hành nghề, định giá, quản lý sàn

  7.  Xây dựng quy trình bán hàng BDS riêng lẽ và dự án.

  8.  Xây dựng các kế hoạch đào tạo & Training cho khối chuyên viên.

  9.  Xây dựng chuẩn các hệ thống luật pháp liên quan.

3 tháng

Gói 4

Tư vấn và lập kế hoạch đề xuất kinh doanh - cho thuê khối văn phòng dự án.

10.000

1.  Xây dựng phát triển biểu tượng & nhận diện dự án.

2.  Lập hệ thống tài liệu tiếp thị và bán hàng

3.  Lập chương trình quảng cáo.

4.  Phát triển mối quan hệ với báo chí/ các phương tiện truyền thông.

5.  Các quan hệ đối ngoại.

6.  Các hệ thống báo cáo.

3 tháng

Lưu ý :

  • Các gói trên sẽ được xây dựng hoàn chỉnh khi đối tác cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan theo yêu cầu từ 579 Corporation .
  • Đối tác có thể chọn và yêu cầu cung cấp 1 trong các mục xây dựng ở 4 gói với sự đàm phán thương lượng giữa 2 bên.

Những trường hợp khác phải có sự xét duyệt của ban Tổng Giám Đốc 579.

                                                                                                                        Phó Tổng giám đốc 1 đã ký  

                                                                                                                                  Nguyễn Lương Giáp

 

 

Mọi thông tin xin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 579

Tell : (0511) 3.666.579


 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  XÚC TIẾN KÝ KẾT GIỮA 579 CORPORATION VỚI ĐỐI TÁC TRONG VIỆC CUNG CẤP CÁC GÓI DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU

      

 + Bước 1 :  579 Corporation sẽ gởi đến khách hàng hoặc các đối tác đến giao dịch trực tiếp đều được nhận hệ thống bảng giá phí cung cấp và tham vấn sơ cấp miễn phí với các gói dịch vụ được duyệt này 

 + Bước 2 :  Sau khi được sự đồng ý từ đối tác, 579 Corporation sẽ gởi bản đề xuất đến đối tác với các nội dung phân tích chính thứ cấp (mục đích để các dối tác tham khảo và cho ý kiến phản hồi)

 + Bước 3 :  Nếu đồng ý với bản đề xuất phân tích chính trên. Hai bên cùng ký kết hợp đồng mở, đồng ý chính thức với điều khoản : 579 Corporation sẽ soạn thảo kế hoạch toàn diện cấp dộ 1(là cấp độ được phân tích trên khuôn khổ các dữ liệu cập nhật, chi tiết và hệ thống theo chuẩn của khung đã đệ trình đối tác) cho gói dịch vụ được yêu cầu, sau đó 2 tuần 579 Corporation sẽ thuyết trình gói dịch vụ này với khối lãnh đạo được yêu cầu từ đối tác. Và trong hợp đồng sẽ được ghi rõ rằng :

     _ Sau khi thuyết trình nếu bên dối tác không đồng ý với bản thuyết trình chiến lược này, thì 579 Corporation sẽ được nhận 30% tổng cước phí giá dịch vụ tương ứng với gói dịch vụ được yêu cầu (giá phí này được 579 Corporation nhận ngay sau khi ký kết hợp đồng )

     _ Hoặc sau khi thuyết trình nếu bên đối tác đồng ý với bản thuyết trình chiến lược 1 trong 4 gói đã chọn theo yêu cầu trên thì phí 579 Corporation sẽ được nhận là 100% tổng cước phí giá dịch vụ đã chọn.

Lúc này 579 Corporation được nhận theo hình thức sau :

30% tổng giá trị hợp đồng sau khi ký kết.

     70% còn lại sẽ được đối tác thanh toán khi 579Corporation hoàn thiện mục phân tích cuối cùng (cấp độ 2-là cấp độ toàn diện chi tiết gói đề án) và được cung cấp cho đối tác sau 3 ngày khi 579 Corporation xác nhận đã nhận được số tiền còn lại.

 + Bước 4 :  Sau khi hoàn thành các thủ tục hạng mục phân tích bàn giao cuối cùng giữa 2 bên, 579 Corporation cùng đối tác thanh lý hợp đồng chấm dứt gói ký kết này.

 Ghi chú : Sau khi 579 Corporation hoàn thành gói dịch vụ, đối tác có thể trực tiếp triển khai vào thực tế gói đề án hoặc có thể thuê 579 Corporation là đơn vị đại diện triển khai vào chi tiết cho dự án nêu trên. Tuy nhiên lúc này giá thuê trọn gói đội ngũ chuyên viên 579 sẽ được bàn bạc thống nhất với giá phù hợp theo thời điểm.