Giới thiệu tổng quan

Tên Công ty:  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579

Tên giao dịch quốc tế:

CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 579

Tên viết tắt: CECICO579


Địa chỉ:Tầng 12, Vĩnh Trung Plaza: 255 - 257 Hùng Vương - Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại :(84.511).3.666.579; (84.511).3.666.999

Fax: (84.511).3.666.335

info@cecico579.com.vn

Tài khoản số: 0041.00.0045880 - Tại ngân hàng Ngoại thương TP ĐN

CƠ CẤU TỔ CHỨC :

A/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:  

Chủ tịch HĐQT: Ông ĐÀM QUANG TUẤN

Uỷ viên :                                      

        1/: Ông TRẦN QUỐC HÙNG

        2/: Ông ĐÀM QUANG VIỆT

B/ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC :

Tổng Giám đốc        : Ông  ĐÀM QUANG TUẤN (Kiêm nhiệm)

Phó Tổng Giám đốc  : Ông NGUYỄN LƯƠNG GIÁP

                                : Ông MAI VĂN THÁI

C/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY :

Trưởng ban Kiểm soát : Ông NGUYỄN ĐÌNH PHÙNG

Uỷ viên : 1/: Ông MAI XUÂN HẠNH

             2/: Bà NGUYỄN THỊ KIM CÚC         

D/ CÁC PHÒNG BAN NGHIỆP VỤ:

Phòng Tổ chức-Nhân sự: Giám đốc nhân sự: Ông HUỲNH NGỌC MIỄN (Kiêm nhiệm)

Phòng Đầu tư-Kỹ thuật : Giám đốc       : Ông NGUYỄN LƯƠNG GIÁP(Kiêm nhiệm)

Phòng Tài chính-Kế toán : Kế toán trưởng: Bà   THÁI THỊ BÍCH NGỌC

Phòng Đầu tư - Tài chính: Phó Giám đốc    :
Phòng Quan hệ-Đối ngoại: Giám đốc         : Ông NGUYỄN LƯƠNG GIÁP(Kiêm nhiệm)
Ban Pháp chế & Kiểm soát nội bộ: Phụ trách   : Ông ĐINH XUÂN LINH (Luật sư)


E/ CÁC ĐƠN VỊ  TRỰC THUỘC CÔNG TY và CÓ VỐN GÓP CHI PHỐI:

1.Công ty CP 579-STT(Trung Tâm Đào Tạo và Dạy Nghề 579) :

Ông           : Trần Quốc Hùng        Chức vụ : Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc

Địa chỉ        :98 Núi Thành - Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại   : 0511.216579 - 631650


2/ Ban Quản lý Dự án Khu Đô thị Phú Mỹ An  :

Ông           : Đàm Quang Tuấn        Chức vụ : Giám đốc (Kiêm nhiệm)

Địa chỉ       : Phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

3/ Công ty Cổ phần VIỆT THÉP :

Ông           : Đàm Quang Tuấn       Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

Ông           : Đàm Quang Việt         Chức vụ : Tổng Giám đốc

Địa chỉ       : Lô 13-14/II đường 2F Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại   : 08.4283788
                 :08.4283786
Fax            : 08.4281586                       

Email         : vitasteel@yahoo.com

4/ Công ty Cổ phần 579 Phát Đạt:

Ông         : Nguyễn Hữu Dương    Chức vụ : Giám đốc Công ty

Địa chỉ      : Tầng 7 Vĩnh Trung Plaza - 255-257 Hùng Vương - Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3666979

5/ Sàn Giao dịch Bất Động Sản Đà Nẵng
Ông          : Đàm Quang Việt   Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ      : 253 - Hùng Vương - Đà Nẵng

Điện thoại  : 0511.3666689

6/ Công ty Cổ phần 579-Trọng Tín

Ông      : Lê Trường Vũ    Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 7 Vĩnh Trung Plaza, 255-257 Hùng Vương - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3.889399

Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo