Tin tức Ngành
Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng
Ngày 17/4, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
Trang: << 1 2 3 
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo